Kerk

Hervormde gemeente Reduzum- Idaerd c.a.

Scriba:Vacant
S. van Lingen, tel: 0566-602410
Contact: pknreduzum@gmail.com


In het midden van Friesland vindt u de kleine gastvrije hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a.
In de dorpen Reduzum, Idaerd, Friens en het gehucht Eagum, waar alleen nog een witte toren staat – op het middelpunt van Friesland. In deze contreien heersten van ouds ‘rode’ en ‘blauwe’ principes, te weten die van het socialisme en de drankbestrijding, beide vurig aangehangen door de bekende sociaal voelende ds. Boers in het begin van de vorige eeuw.
De gemeente beschikt over drie fraai gerestaureerde kerken in de drie dorpen, waar beurtelings de eredienst op zondagmorgen wordt gevierd.  Er is een hechte meelevende kern van mensen, die aan vele aspecten van de gemeente zijn gestalte geeft.

Kosters van onze drie kerken zijn:

Reduzum: Itteke de Leeuw tel. tel 06-20929203
Friens: Sybren Posthumus tel 06- 30226684
Idaerd: Gerrit Hafma Tel 06-25011452
Lokaal Reduzum: S. Zamarylai  tel: 06-51065749