Yntocht Sinteklaas

Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn piten om 10.30 oan by de Redúster pier.
Nei it ûntfangst gean we op nei de boppeseal, sa lit de sint witte.
Dêr is it feest foar de bern dy’t nei de pjutteklas gean en op’e basisskoalle sitte.