Ynleverje kopy Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept wat jim graach diele wolle as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 19 augustus wer by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt tongersdei 27 augustus