Ynformaasjejûn Oeds fan Fierwei

Moandei 18 septimber is it sa fier.
Alles wat jimme oer Oeds witte wolle, kinne jimme dan te witten komme.
Wolle jimme meidwaan oan dit unyk barren of binnen jimme gewoan nijsgjirrich, kom dan del.
De koffie stiet fanôf 19:00 klear en it begjint om 19:30