Ynfomerk Vrouwen van Nu

Op sneon 24 septimber is der fan 14.00 oant 16.00 in ynfomerk yn it lokaal. Hjir krije jimme in foarpriuwke fan de workshops en de ôfdielingsjûnen fan de Vrouwen van Nu .
In middei mei taart, blommen, muzyk en ferskate materialen. Jimme wurde ek meinaam yn de wrâld fan de I-Pad en de Oranjefamylje. Hâlde jimme fan lêzen??
Kom sneontemiddei dan efkes del en lit jim ferrasse. Jong en âld is fan herte wolkom op dizze middei.