Ynfojûn Vrouwen van Nu

Woansdei 15 septimber hâldt de Vrouwen van Nu in presintaasje fan it nije seizoen. Der is in soad ynformaasje oer kursussen en workshops. Mar ek foar útstapkes nei teater of filmhûs kinne je op dizze jûn terjochte.