Yn’e rige foar de prik

De earste faksinaasje tsjin de Meksikaanse gryp soarge foar in lyts opûnthâld foar it âlde Griene krús gebou. Oer in oantal wiken sil der wer in grutte rige minsken oan de Legedyk stean, dan wurdt de twadde prik útdield.