X25366626047

It earste briefke is noch net boppe wetter. Mar de folgjende is alwer yn omloop brocht. Wa hat him yn ‘e beurs? As sit der al yn in âld sok? Kear jim de bûse ris goed om foar in lekkere beleaning fan Jeroen en Lutske.