Wurk oan de winkel

It begjint der stadichoan op te lykjen, al is it noch net alhiel klear. Ofrûne wike is de garagedoar fan fisker de Jager al ferfongen foar in ‘echte’ winkelpui. Fanôf ein maart kinne jim by hjir terjochte foar iel en mear.