Wintertiid – Houtkacheltiid

No’t de klok in oere efterút set is, kinne we mei syn allen folop genietsje fan de lange, tsjustere en smûke winterjûnen. Wolle jo dan ek noflik genietsje kinne fan duorsem houtstoken, kom dan seker in kear nei ien fan de ynformaasjejûnen.
Sjoch foar datums en tiden op www.tigchelkachels.nl.