Wintersk waar

Om de glêdheidsbestriding goed te regeljen hawwe sân bedriuwen hjir mei de provinsje ôfspraken oer makke. Sy soargje derfoar dat kommende winter de diken feilich binne. Wilfred Janssen fan Transportbedriuw Bakker is ien fan harren. Kommend wykein hoege we dus net bang te wêzen foar glêdens op de dyk.