Winterfair

Freed 14 desimber wolle de sakeklub in winterfair hâlde fan alle bedriuwen ( dy’t mei dwaan wolle) by Jeroen en Lutske yn en om it kafee. It wurdt in gesellige lytse fair fan 17.00 oant 20.00 oere. Gluhwein yn it kafee, krystman derby…
Foar ynformaasje kinne je kontakt opnimme mei de Sakeklub.