Winter

Snie. De ien fynt it lestich, oaren genietsje sa gau as de earste flokjes falle. It jout yn elts gefal moaie sfearplaatsjes.
Hawwe jim in moaie foto. Stjoer it op nei de redaksje.