Winter

De thermometer schiet in rap tempo naar tropische waarden, maar een tiental mensen in Reduzum denkt alleen maar aan de winter. Zij volgen deze week bij Tigchelaar Tegelkachels een workshop Finoven bouwen.