Winst voor Redúster peloteurs

Tijdens het 9e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote, gehouden op het gezellige plein in Oosterlittens, behaalden de Redúster peloteurs gisteravond een prima overwinning op het team uit Baerd.