Winners BankBattle 2012

Moandei hawwe de bern fan groep 7 en groep 8 (elk apart) meidien oan ‘e bankbattle 2012. Hjoed kaam der in frou fan ‘e Rabobank út it Fean mei in moaie ferrassing. Groep 8 hat de earste priis wûn. In weardebon fan 400 euro.