Willem Bijker fynt it lêste 1e ljipaai

Juster hat Willem Bijker it 1e ljipaai fûn fan de gemeente Skasterlân. Om 14.45 fûn er it aaike yn in stik greide by Aldehaske. Troch de lange kjeld perioade is dit noch mar it twadde aai wat yn Fryslân fûn is. Foar gemeente Skasterlân is dit ek de lêste 1e ljipaai.