Wijziging statuten

Statuten kernwerkgroep zoals het nu is: Kerngroep-  planologie,  in de kernwerkgroep zitten leden van andere werkgroepen, met name van de verkeersgroep en groengroep.
Voorstel van Doarpsbelang is om dit te wijzigen in:Kerngroep-  planologie, in de kernwerkgroep zitten o.a. leden van andere werkgroepen en dorpsgenoten, die betrokkenheid tonen t.a.v. de planologische ontwikkeling van het dorp.
Reacties op dit wijzigingsvoorstel graag voor 1 september 2019