Wieke van Dellen 25 jaar koster

De Redúster kerk moet verder zonder koster Wieke van Dellen-Witteveen. Zij moet om gezondheidsredenen met haar vrijwilligerswerk ophouden. Zondag 26 september werd zij voor haar 25 jaar trouwe dienst gehuldigd. Beluister hier de toespraak gemaakt door Tjits Postuma in de Vincentiuskerk van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd