Wie kent ze?

Deze foto kwam onlangs terecht in het Doarpsargyf.
De meeste namen zijn bekend, 4 niet. Hier zit een cirkel omheen.
Zijn er mensen die namen weten??
Ook is het jaartal niet bekend, wellicht weet iemand dat ook.