Wetterwille

Yn in oere tiid kaam der fannejûn sa’n 50 mm rein út de loft. In oantal strjitten stie blank. En in oantal minsken hienen lêst fan wetteroerlêst yn hûs.
Mar as de bui oer is kinne je ek soad wille ha fan it hege wetter. Rubberboaten en oar boartersguod, de bern hiene grutte wille.
Wenje oan it wetter.