Wetterskip vernielt oevers en rietkraag op Swinlân

Door werkzaamheden van het Wetterskip is schade ontstaan aan de oever van het Swin. Deze oever krijgt sinds de aanleg extra bescherming omdat de oeverbeplanting met moeite wil aanslaan. Hiervoor zijn palen in het water geplaatst om boten van de kant te houden.
De bewoners van het Swinlân vinden het dan ook vreemd dat juist deze plek als los- en laadplaats wordt gebruikt.