Wetterskip Fryslân verbetert kering langs It Swin

Ten oosten van Reduzum brengt Wetterskip Fryslân 800 meter kering weer op hoogte. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit de zes jaarlijkse hoogtetoets van het waterschap blijkt namelijk dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden starten woensdag 3 juni en zijn uiterlijk half juni klaar