Wetteroerlest

Der is ôfrûne nacht wer in soad wetter fallen. Dit soarge ûnder oare foar ûnderstrûpte kelders oan Master Gorterstrjitte en Joksewei. Mar ek yn de Haedstrjitte, dêr’t we no mei de merke mei gemak wol in gondelfeart hâlde koene.