Werkzaamheden Master Gorterstrjitte

Firma Stam&co (aannemer nustbedrijven) begint deze week met het vervangen van nutsleidingen (gas en eventueel elektra) in de Master Gorterstrjitte.
Bewoners zijn enige tijd geleden al geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden door het betreffende nutsbedrijf. De daadwerkelijke start van uitvoering heeft enige vertraging opgelopen.