Werkzaamheden doorfietsroute Wytgaard

Vorig jaar is fase 1 gestart met de aanleg van de doorfietsroute van Leeuwarden naar Heerenveen. Vanaf 15 maart 2021 gaan ze van start met fase 2 en 3 van de reconstructie. Tijdens de werkzaamheden is de weg gestremd voor doorgaand autoverkeer. Fietsverkeer kan er wel langs. Het gezondheidscentrum is van maandag 15 maart t/m vrijdag 16 april per auto bereikbaar. Vanaf maandag  19 april t/m vrijdag 30 april is dit niet het geval. Wil je weten wanneer je er wel of juist niet langs kan? Kijk dan even op : Reconstructie Buorren fase 2 en 3 (wytgaard.info)