Wegwerkzaamheden Greate mar Eagum

In de periode van 1 sept t/m 28 nov 2014 wordt het asfalt vernieuwd van de Greate Mar tussen Wergea en Eagum. Tevens worden de bermen voorzien van grasbetonkeien. Gedurende de werkzaamheden is de Greate Mar gestremd voor alle doorgaand verkeer uitgezonderd (brom)fietsers.
Bestemmingsverkeer is mogelijk. Tijdens het frezen en asfalteren geldt een uitzondering.