Webwinkelje

Kâlde fuotten en gjin tiid om te winkeljen as sels te breidzjen? De webwinkel fan Margriet Wissmann leit fol mei sokken en is fjouwerentweintich oeren deis iepen.
Hawwe jim ek in webwinkel as bedriuw dat wol wat oandacht brûke kin? Nim dan foar alle mooglikheden kontakt op mei de redaksje.