Wat hâldt jim dizze simmer dwaande…

Alle wiken giet Henk Schaafsma mei syn maten der op út om te fiskjen. As it min waar is gean se mei de auto en oars mei de boat. Der wurdt net altiden wat fongen, mar de wille is der by de mannen net minder om.