Wapendropping wandeltocht

Hessel Bouma en Harmen van Gelderen waren deze week te gast bij groep 7 en 8. Met open mond luisterden de kinderen naar hun verhalen over de wapendroppings die in de Tweede Wereldoorlog in De Deelen plaatsvonden. 7 mei is er een Wapendropping Wandeltocht vanaf De Deelen , via Grou en Idaerd, naar Wirdum.