Van links(om) naar rechts (om)

Zoals ieder jaar vindt de merke plaats in het weekend waarin de eerste zondag van september valt. Afgelopen maanden heeft de merkecommissie het nieuws rondom het coronavirus op de voet gevolgd en onderling contact gehouden om te kijken wat mogelijk was. Echter zal er dit jaar geen merke plaatsvinden. Het is niet verantwoord om met elkaar feest te vieren zolang de 1,5 meter regel van kracht is. Gezondheid staat voorop. Hou het eerste weekend van september wel vrij. Want er wordt op dit moment gewerkt aan een alternatief plan door de verschillende commissies in het dorp.