Wachtsje op de útslach

Juster wiene it de VMBO-ers dy’t yn spanning by de tillefoan sieten te wachtsjen op goed nijs. Hjoed giet, as it goed is, by alle Havo- en VWO-eksamenleerlingen de flach út.