Waarschuwing voor inbraak

De laatste tijd wordt er herhaaldelijk ingebroken in Reduzum. Zo ook afgelopen maandagnacht. Wijkagent Marcel Groot wil de inwoners er graag op attenderen op het hebben van goed hang- en sluitwerk, deuren op slot en bij afwezigheid ramen dicht.
Mocht u iets gehoord of gezien hebben neem dan contact op met Marcel Groot.