Wa wit it antwurd

Yn it Reduzum.com gasteboek stean somtiden nijsgjirrige berjochten. Sa siket de hear Hermsen nei de bouwer fan syn skip, in jachteboubedriuw út Friens. Kinne jim ús hjir mear oer fertelle? Mail dan nei redactie@reduzum.com