Wa skriuwt in krystferhaal foar Linepraat!

Wa hat der in leuk krystferhaal te lizzen of wol in krystferhaal skriuwe?
Graach foar 12 desimber mailen nei linepraat@gmail.com