Wa binne dat?

Ik jou de pinne troch . . . . . .

Oan it Swin wenje sûnt oktober 2019 Robert en Miranda de Vries , mei harren twa katten Puk en Misha.
Yn de Linepraat fan Novimber stelle se har foar oan it doarp.
Gau leze dus.