Wa bakt de lekkerste oliebol

Sille jimme tongersdei ek oaljebollen bakken? De redaksje is op syk nei de lekkerste oaljebol fan ús fjouwer doarpen. Dus giesto bakke, en wolsto meidwaan oan de lekkerste oaljebollen test. Mail ús dan. We komme mei in echte kenner del foar in smaaktest. En wa wit winsto wol de eretitel ‘de lekkerste oaljebol’.
redactie@reduzum.com