Vroem, vroem

Eetske de Boer is hielendal fan fan de Fiat 500. Se hat sels in âlde en de nije ferzje. Mar no hat se ek de allernijste, model 2021 foar de doar stean. Hjir skeurt se mei oer it Swinlân.