Vrijwilligers gezocht

Een paar jaar geleden is in Reduzum door de werkgroep Wolwêzen de klussendienst in het leven geroepen.
Mensen, die een bepaalde eenmalige klus in en om huis niet zelf meer kunnen doen, dienen een aanvraag in bij de wolwêzengroep. Een van de leden van deze werkgroep zoekt dan in de lijst van vrijwilligers iemand, die bij deze klus past.
Maar de groep vrijwilligers , waar een beroep op wordt gedaan, wordt alsmaar kleiner.