Vrije ligplaatsen haven

Stichting de Wiete Haven heeft in de dorpshaven en in de haven aan de Terp nog enkele ligplaatsen vrij.
Bootbezitters die belang hebben bij een ligplaats kunnen hierover contact opnemen met de havenmeester Tjitte de Haan aan de Haven 4