Vreemde vogel gespot

Sinds half december wordt er in verschillende tuinen in het dorp een vreemde vogel gespot. Het gaat hierom een mannetjes pruimkopparkiet, een tropische vogel. Waarschijnlijk is hij ontsnapt uit een volière. Mocht iemand hem missen, de vogel vermaakt zich tot nu toe prima in deze “buitenvolière” van Reduzum