Vredes-stiltekring in Raerd

De gebeurtenissen rond Oekraïne heeft onze buurgemeente Ingwert doen besluiten om de kerk open te stellen. Er is een wekelijks stiltemoment in de Laurentiuskerk in Raerd, om stil je gedachten te laten gaan, een kaarsje aan te steken en te luisteren naar een gedicht en muziek. Het is de bedoeling om met ingang van 16 maart elke woensdagavond om 19:15 de kerk daarvoor open te stellen. Er is na afloop ook gelegenheid om met elkaar te praten. Van harte aanbevolen, mede namens de Protestantse Gemeente Ingwert, de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd.