Vragen voor dorpsbelang

Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf deze maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Deze maand bent u van harte welkom op 10 december tussen 19.30 en 20.00 uur in  het Lokaal aan Ayttawei.