Vrijwilligers gevraagd voor Caffemed


Een jaar lang is Caffemed nu open in Reduzum. Het Groene Kruis gebouw aan de Legedyk is prachtig verbouwd en biedt plaats aan maximaal 8 mensen per dag die geheugenproblemen hebben. Er zijn iedere dag 2 tot 3 begeleiders aanwezig, waarvan 1 professioneel. Onze deelnemers geven aan het fijn te vinden in Reduzum. Ook de bewoners van Reduzum, die ons een warm hart toedragen, zorgen daar mede voor. Caffemed is nu van 3 naar 4 dagen in de week geopend: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Door deze uitbreiding zijn we vrijwilligers nodig.
Zo is Tryntje de Vries uit Reduzum ook een vrijwilliger bij Caffemed: “Mensenvragen mij wel eens: zou ik dat ook kunnen? De vaste begeleider  van Caffemed Maud, waar ik mee werk zegt wel eens, ik ben een mensenmens. Ze heeft een ruimhart en geeft om de mensen. U moet dus  wel wat voor deze doelgroep voelen.
Verder wordt er van u verwacht dat u meehelpt met de dagelijkse gang van zaken, zoals samen met de deelnemers koken, afwassen, koffie en thee schenken e.d. U kunt een dagdeel helpen of de hele dag.”
Wij zoeken vrijwilligers voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Ook zoeken wij nog vrijwilligers voor het vervoer van de deelnemers van en naar de dagbesteding.
Als u belangstelling heeft, kom gerust eens langs voor een kijkje.  “Ik zou het erg leuk vinden om een dorpsgenoot warm te krijgen voor dit mooie werk.”
U kunt Maud Bakker bellen op nr. 06 13325726, maar u kunt natuurlijk ook
informeren via het kantoor van Comfortzorg tel. 0513-437764 of mailen naar info@comfortzorg.nl.
Vriendelijke
groet,
Tryntsje de Vries (Bangmastr 51 Reduzum) en Maud Bakker