Contributie ijsclub

Beste leden en donateurs,

Onderstaand formulier ontvangt u deze week in de brievenbus.

Doordat er een fout is gemaakt met het automatisch incasseren (van de contributie van 2017-2018), zijn wij genoodzaakt om ieder lid of donateur een nieuw formulier te laten ondertekenen. Mede door de nieuwe privacywet van mei 2018 is het niet mogelijk de bestaande gegevens te achterhalen.

Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw lidmaatschap van 2017-2018 eenmalig zelf over te maken op IBAN rekeningnummer: NL 53 Rabo 0354 7033 66 t.n.v. IJsclub Eendracht met vermelding van uw naam en adres. Of eenmalig contant te betalen, u ontvangt dan gelijk een kwitantie van ons.

De contributie van 2018-2019 zal dan in februari 2019 geïncasseerd worden.

In de eerste of tweede week van het nieuwe jaar, komen wij bij u langs om de formulieren en eventueel de contributie op te halen.

We willen gelijk ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om informatie in te winnen. Mogen wij u telefonisch of via de mail benaderen voor eventuele hulp tijdens natuurijsdagen, zou u dat kenbaar willen maken op dit formulier.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ijsclub Eendracht Reduzum

Voor vragen kunt u terecht bij:

  • Secretaris: Karin Bakker, Mr. Gorterstrjite 23 Reduzum (0566-600128)
  • Penningmeester: Yfke Boersma, Suderom 7 Reduzum (0566-601607)

————————————————————————————————————————————–

  • Gezinslid € 7,-
  • Persoonlijk lid € 5,-
  • Donateur € 2,50`