IJsclub

ijsclubIJsclub Eendracht Reduzum
Secretariaat: Karin Bakker
Master Gorterstrjitte 23
9008 TC Reduzum
tel nr.600128
karinbakker1010@outlook.com


Ten westen van het dorp, langs de Overijsselsestraatweg ligt sinds 1994 de ijsbaan
Vanaf 1 december tot 1 maart staat het beschikbare land van de fam. Okkinga onder water. Door deze gunstige ligging beschermt het dorp ons vaak, voor de soms venijnige oosten wind. Met zijn lengte iets langer en zijn breedte iets smaller, wijkt de baan iets af van de afmetingen van een 400 mtr. wedstrijdbaan á la Thialf. Wij zijn trots op zo’n mooie ijsbaan. Een uit steen getrokken “ijsbaantent” en een sfeervolle verlichting geeft alles een zeer compleet geheel.
De “ijsbaantent” bestaat uit een bestuursruimte van waaruit de muziek bedient wordt. De grote ruimte wordt gebruikt voor kleedruimte, schaatsen op-/afbinden, gezellig bij elkaar zitten, chocolademelk drinken etc. Beide ruimtes zijn voorzien van een kachel.  Ook voorziet deze ruimte in opslag van de scheeuwschuifborden, bezems, touwen, palen, planken, vlaggenmasten etc. Ook beschikken we over een mooie verkoopbalie.Wanneer het vriest, en er een ijsvloer gevormd wordt, beslissen minimaal twee bestuursleden of de baan opengesteld wordt.
Wij proberen met muziek op de baan, soms aangevuld met openstelling van verkoop van chocolademelk e.d. het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.  Zo snel mogelijk proberen we een leden wedstrijd te organiseren.  De T.D.S.  organiseert (in overleg) / samenwerking) kun eigen schoolrijderij voor alle leerlingen. Het betreden van, en het schaatsen op de ijsbaan is voor ieders eigen risico. Suggesties zijn altijd welkom.
Bestuur:

Voorzitter Jelle Roorda 0566-601064
Penningmeester, Leden secretariaat Yfke Boersma 0566-601607
Secretaris Karin Bakker 0566-600128
Afgevaardigde Reduzum Joast Bergsma
Afgevaardigde Friens Herman ten Kley 06-13671257
Afgevaardigde Idaerd Fiona de Graaf 0566-622944
IJsmeester Pieter Kuperus 06-42522412

Bewaren
Bewaren