Sport


Op sportief gebied is er op verschillende locaties in onze dorpen veel te doen. Voor jong en oud, voor individu en groepen. Diverse sportverenigingen laten op dit deel van de site hun activiteiten zien.

Locatie Gymzaal Reduzum
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum

Neem voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden of om te reserveren, contact op met het Secretariaat van bv SPORT, tel. (058) 2677955 of info@bvsport.nl.

Sportveldcomplex bevat o.a twee tennisbanen, Jeu de boulesbaan, kaatsmuur, kunstgrasveld, sportveld en sportkantine.
Locatie: Stanfriesstrjitte 7
9008 TG  Reduzum
0566-653570

Het sportveld is van BV sport en de sportkantine is in het beheer van Stichting Sportbelangen.

Zou je gebruik willen maken van de sportkantine of Sportbar Qlubb, dan kan je deze reserveren bij Henk Korf via de mail: h.korf1@upcmail.nl.

Sportbelangen

Sportbelangen is de overkoepelende stichting die de belangen van de sportverenigingen in Reduzum behartigt. Het gaat dan vooral over de vereniging overstijgende zaken. Zo is het sportveld van BV sport en de sportkantine is in het beheer van Stichting Sportbelangen. Stichting Sportbelangen is via de mail te bereiken stichtingsportbelangenreduzum@gmail.com


Bestuurssamenstelling:
Paule Schaap Voorzitter
Harke van der Wal Penningmeester
Bennie van Dijk Secretaris
Jelle Roorda IJsclub
Jos Bergsma Volleybal/gymnastiek
Wilco de Boer Korfbal
Sjoerd Hofstee Kaatsen
Bart van der Veen Tennis