Schoolbus

us_eigen_buske_logoContact: hrmiedema@gmail.com
Secretaris Hinke Richt Miedema
 
 


Voor kinderen van buiten Reduzum rijdt er een schoolbus. Degenen die voor de eerste keer gebruik maken van de bus, dienen dit te melden bij de secretaris van de buscommissie. De schoolbus vervoert de leerlingen ’s morgens, tussen de middag en ’s middags. De kinderen stappen op vaste opstapplaatsen in. De buscommissie stelt in overleg met de ouders het ritschema op.
Voor de kinderen tot en met groep 5 is er een plekje in de bus. Kinderen van groep 6-8 kunnen mee rijden indien er plaats is.
In Idaerd verzamelen de kinderen bij de Buorren, in Friens op de Trijesprong.
De schoolbus vervoert de leerlingen:
’s ochtends tussen 7.30 uur en 8.10 uur
’s middags tussen 14.00 uur en 14.40 uur
 
sjauffeursDe chauffeurs die de kinderen van en naar school brengen zijn:
Maandag Fetze Tigchelaar
Dinsdag Wietske Jorna
Woensdag Jelle Roorda
Donderdag Bartle de Leeuw
Vrijdag Hoite de Vries
Reservechauffeur is Henk Korf