De Ruiter Erfverharding & Transport

de ruiterOverijsselsestraatweg 18
9008 TS Reduzum
0566 60 23 40
06 53 43 39 33
info@deruitertransport.nl
www.deruitertransport.nl


Het bedrijf bestaat vanaf 1928 en kent haar oorsprong in Wytgaard, waar Albert de Ruiter is gestart. In 1961 nam zoon Jan A. de Ruiter het bedrijf over, die op zijn beurt het stokje overdroeg in 1983 aan zoon Albert Jan de Ruiter, de huidige eigenaar.
De Ruiter Erfverharding & Transport is een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en aanleg van erfverhardingen, leverantie van vele soorten (sier)grind, zand, etc. aan zowel bedrijven als particulieren. Het aanleggen van manege-buitenbakken behoort eveneens tot de werkzaamheden. Hiernaast vormt het transport voor derden een zeer belangrijke factor in het geheel van activiteiten. En dan voornamelijk het verzorgen van (grond)transporten in de drie noordelijke provincies voor vaste opdrachtgevers. In de wintermaanden zet het bedrijf zich in voor de gladheidsbestrijding in opdracht van Rijkswaterstaat.
Correspondentieadres:
De Ruiter Transport
Stadhouderlaan 208
8448 PX Heerenveen