Festipeval

Juli 2021
Wij konden met dit Festipeval-geld natuurlijk geen wonderen verrichten, wel zorgen voor lichtpuntjes in de donkere coronatijd. We gaven het bestuur van de Sakeclub het vertrouwen om ervoor te zorgen dat het geld ‘goed te plak’ zou komen. Wij vinden dat ze dit goed hebben gedaan.

De verdeling van de opbrengst van het Festipeval was nog een lastige puzzel. Want je hand ophouden doe je niet zomaar. Dus hoe ga je daar zorgvuldig mee om? De totale opbrengst was € 8.500,-. Ondernemers die lid zijn van de Sakeclub konden een bijdrage aanvragen. Het was, ook in de tijd van het Festipeval, altijd mogelijk om lid te worden en zo een bijdrage aan te kunnen vragen.

De leden die een aanvraag hebben gedaan, hebben een bijdrage ontvangen. Er is € 6.250,- aan ondernemers uitgekeerd. Zoals eerder in de Linepraat vermeld is, worden de namen van deze ondernemers en de bedragen niet bekend gemaakt. De ondernemers kunnen er zelf voor kiezen om dit wel of niet met anderen te delen.

Over de besteding van de rest van het geld heeft de Sakeclub contact opgenomen met andere ondernemersverenigingen en met het LOF, het Leeuwarder Ondernemers Fonds. Er waren meer initiatieven, daar werden bijvoorbeeld verwenpakketjes of tegoedbonnen uitgedeeld. De Sakeclub heeft dit ook overwogen, zij wilden dit dan aanschaffen bij de lokale ondernemers, maar dan was de keuze niet groot. En welke keuzes moesten zij maken; de ondernemers die uitgezocht werden zouden er voordeel bij hebben maar anderen niet. En de kans bestond dat leden iets kregen waar ze niets mee konden.

De Sakeclub wilde álle leden een hart onder de riem steken en koos ervoor dat te doen door het lidmaatschapsgeld à 35 euro per jaar voor 2020 en 2021 niet te innen, daar hadden alle leden iets aan en zo was het voor iedereen gelijk. Daarvoor is in totaal € 1.900,- vanuit het Festipeval-geld gebruikt en € 1.810,- vanuit het LOF.

De Sakeclub nam deze besluiten steeds na het peilen van de leden. In alle correspondentie en mailingen heeft de Sakeclub om reacties gevraagd en geprobeerd zo transparant mogelijk te zijn m.b.t de werkwijze en de uitgangspunten.

Een van de reacties kwam van een lid die geen aanspraak wilde maken op geld, maar die graag een cursus zou willen doen over het gebruik van social media, om het bedrijf sterker neer te zetten na de coronacrisis. De Sakeclub vond dit een goed idee en heeft geïnventariseerd welke leden die cursus ook wilden volgen. Deze cursus kost € 350,- excl. BTW en locatiekosten en daar doen nu meerdere Sakeclub-leden aan mee. De cursus vindt plaats in het najaar.

De € 8.500,- van het Festipeval is dus op deze manier uitgegeven. Om al deze plannen mogelijk te maken draagt de Sakeclub zelf € 1.950,- bij, een mooie bijdrage. Zoals gezegd, vinden wij dat de Sakeclub zorgvuldig heeft afgewogen hoe de opbrengst van het Festipeval het beste besteed kon worden. De afwegingen zijn met ons gedeeld.

Als dorp hebben we vorig jaar een prachtige benefietactie voor de lokale ondernemers neergezet. Daar kunnen alle vrijwilligers, sporters, bezoekers, sponsoren en bieders trots op zijn. We hopen dat met bovenstaande uitleg het voor iedereen duidelijk is hoe het geld is besteed. We zetten hiermee een punt achter het mooie Festipeval en hopen we dat we snel terug kunnen naar het oude normaal.

Marike en Tjitske

Bekijk de site van Festipeval voor foto’s


Februari 2021
Het Festipeval, begin september, was een succes.
Wat geweldig dat er een aantal vrijwilligers geweest zijn die dit mogelijk gemaakt hebben.
Onze dank, en die van de mensen die deelgenomen hebben aan de activiteiten, is groot.

Aan ons, als Sakeclubbestuur, was gevraagd om te zorgen dat het geld (€ 8500) een goede bestemming kreeg. Eerlijk is eerlijk, geen gemakkelijke taak, en daarom hebben wij, naast veel overleg, advies ingewonnen van buitenstaanders, o.a. betrokken bij het LOF.
De uitgangspunten om het Festipeval te organiseren waren:
Ondernemers zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen, want wie staan altijd klaar om te helpen, met prijzen, sponsoring goederen of diensten?
Dat zijn ondernemers, waarvan sommigen het nu zwaar hebben, die reserves aan moeten spreken.
Deze uitgangspunten hebben wij meegenomen bij de besteding.

De basisuitgangspunten voor de verdeling van het geld waren dat alleen leden van de Sakeclub aanspraak konden maken en dat bestuursleden zijn uitgesloten. De aanvragen zijn per mail of telefonisch bij het bestuur binnen gekomen n.a.v. een mail aan alle leden.

De algemene uitgangspunten voor de verdeling, gemaakt n.a.v. overleg met meerdere partijen, zijn:
-ieder Sakeclub lid krijgt een (klein) voordeel (d.i. een hart onder de riem voor alle ondernemers) omdat voor dit jaar het lidmaatschapsgeld niet betaald hoeft te worden
-wij houden een reserve van ongeveer de helft voor de toekomst

Voor de individuele aanvragen hebben we de volgende aandachtspunten meegenomen:
-heeft de ondernemer rijkssteun gekregen?
-is de ondernemer wel of niet langer dan 3 jaar lid? (stabiele factor of voorbijganger)
-is ondernemer zichtbaar in de dorpen?
-is de ondernemer werkzaam in de dorpen?
-is de ondernemer van belang voor de leefbaarheid van de dorpen?
-is de ondernemer een mogelijke sponsor van dorpsactiviteiten of wordt op een andere manier om
 een bijdrage gevraagd
-zet de ondernemer zich in, op welk vlak dan ook, als ondernemer of als persoon, in de dorpen?
-heeft de tweede en evt. volgende crisis gevolgen voor de ondernemer?
-is er sprake van initiatieven die een financiële injectie nodig hebben waardoor de ondernemer weer
 inkomen kan genereren?

Al het bovenstaande heeft ertoe geleid dat er in totaal aan verschillende ondernemers € 4750 uitgekeerd is.

Het resterende geld bewaren wij voor de toekomst: wat gebeurt er, waar zitten pijnpunten, waar kunnen wij, met die uitgangspunten in gedachten, financiële ondersteuning bieden.

Bestuur Sakeclub Reduzum, Friens en Idaerd